Vinterarbete i föreningshuset

Arbetet med föreningshuset har fortsatt under vintern, inte i samma tempo som när modulerna kom, men lite då och då. Vi har några saker som måste vara klara för att kommunen skall kunna besiktiga huset och godkänna att vi börjar använda det.

Mellan de sju olika modulerna som sattes ihop och blev vårt föreningshus är det skarvar och dessa är vi tvungna att täta och sätta salning över. Salning behövs även i alla dörrhål. Vi har gjort detta genom att använda remsor av MDF som har satts på plats. 

En av toaletterna är tvungen att vara handikappanpassad enligt dagens krav. Detta har lösts genom att slå ut en vägg och göra utrymmet större. Dörrhålet har vi flyttat och all inredning inne på toaletten håller på att flyttas.

Utöver det har elen dragits om både inne och ute och vi har börjat att spackla och förbereda för målning på toaletten och i stora salen.

Framöver ska vi ha en golvläggare som skall lägga ny matta till oss på toaletten, samt ordna till skarvarna mellan modulerna.

Vi behöver köpa eller bygga en handikappramp som skall sitta vid ena ytterdörren så att vårt föreningshus blir tillgängligt för alla.

Avlopp, vatten och el skall dras fram till huset och kopplas på.

Det finns saker att göra för alla oavsett om man kan snickra, måla, röja och städa eller bara vara sällskap en stund.
Har du lust att hjälpa till aktivt kan är det bara att höra av sig till någon i styrelsen så ser vi till att ni får reda på
vad ni kan hjälpa till med.