Vi har sponsrat

Föreningen tackar nedan sponsorer och samarbetspartner som gjort föreningsbigården möjlig.

     

 

Ulla och Lennart Nilssons Bigårdar

 

 

 

 

Ett stort tack till alla medlemmar som ihärdigt ställt upp för att iordningställa vår föreningsbigård.