Sälj-Köp-Byt

Här har medlemmar i föreningen möjlighet att lägga in annonser. Texten skall vara utformad så som ni vill publicera den då ni skickar in den. Annonsen kommer att publiceras inom en vecka efter det att den skickas in. Den skall innehålla överskrift, en kort beskrivning av objektet, pris, kontaktperson, telefonnummer och eventuellt en mailadress. Meddela snarast när objektet är sålt. Annonsen kommer att ligga kvar i två veckor efter införandet. Tänk på att allt material som är begagnat skall besiktigas av bitillsyningsmannen.
För att få sin annons publicerad mailar man texten till klas.granberg@granbergsolution.se alternativt tar men den med till något möte.

Senaste inläggen