Leader projekt, syfte och mål

Föreningens syfte är att skapa ett kunskapscentrum, ”Bigården – kunskapscentrum &
mötesplats”, för alla de med intresse för bi och miljö. En plats för teoretisk utbildning i
egen lokal och praktisk utbildning i egen bigård, mentorskap och handledning.
En mötesplats över åldrar, kulturer, yrken och kön.
Kunna sprida kunskap om hur viktiga bi är för både vår miljö och vår hälsa.
Alla de som kommer att erbjudas deltaga är, allmänhet, företag, skolor och de personer
som visar intresse för att själv en dag bli biodlare.
Målen är att:
Hålla kurser och ge utbildning i ämnet bi, biodling och förädling av olika produkter från kupan.
Antalet biodlare i föreningen ökar.
Större volym bi ger ökad pollinering av våra växter vilka då också ger bättre skördar.
Volymen svensk honung ökar och att import av honung minskar.
Etablera en fast kontakt med skolor, företag, övriga föreningar i biodling och allmänhet generellt.
Hålla ”Öppet hus” en gång per år där skolor, företag, medlemmar och allmänhet är inbjudna komma
till föreningens kunskapscentrum och få ta del av den kunskap och information vi kan ge alla där.
Fler biodlare ges möjlighet kunna etablera sig som yrkesbiodlare.