Föreningsbigård

Kristianstads biodlarförening etablerade 2018 på mark vi hyrde från kommunen. Då denna markplätt tyvärr inte motsvarade våra behov så lyckades föreningen 2019 få kontakt med Önnestads Lantbruksgymnasium där vi fått en betydligt mer lämplig plats att husera och kupor flyttades till vårt nya hem hösten 2019
Under vintern 2020 kommer även ett föreningshus att etableras.
Största fördelen med vår nya plats (förutom storleken) är att vi numera kan bjuda in allmänheten, vilket har gjorts.
Önnestadsborna har tagit emot oss bra och vi har sålt honung och visat vad vi gör för dom.
För att kunna sköta om vår bigård söktes pengar från SBR och med de beviljade medlena inhandlades skyddskläder, rökpustar, kupknivar mm mm.
Vi fick 2018 10 fina kupor med vaxade ramar av Lennart Nilsson som ett ”startkapital”.
Bimassa har skänkts till oss från flera medlemmar, bla Lennart, Anders Jansson, Svend, Tom mfl.

Vi träffas på tisdagar kl. 18 under biåret. 
Förgyll gärna vår tisdagskväll med din närvaro.

Och du … det är någon form av fika varje gång.