Dagbok 2018

21 augusti

Hösten är på väg. Regn och sol varje dag. Kallt på nätterna men varmt nog på dagarna för att bina skall vara ute och flyga. Nu samlar dom från bladen med lus. Honungen blir mörkare och kraftigare i smaken.

Kupa 1. 2 yngellådor. Drottningen gick i understa lådan. Inte så mycket ägg och yngel i lådorna. Men gott om bin. Skattlådan är HLS och halvfull med honung.

Kupa 3. Drottning och 6 ramar yngel.

Kupa 4. Drottning och 7 ramar yngel. Även honung.

Kupa 6. Vi såg inte drottningen men det var mycket yngel i 2 LN som även hade mycket honung. Skattlådan HLS var tom.

Kupa 8. Drottning och gott om ägg, larver och täckt yngel på 7 ramar.

Kupa 11. Drottning, ägg, yngel och honung. En god del pollen utspridd på ramarna.

Ingegerd

 

 

14 augusti

Äntligen har det regnat. Redan börjar gräsmattan bli grön. Värmen är lagom och man kan hoppas något vill blomma. Det spås att det skall vara varmt i 2 veckor till. Vinterbina hinner kläckas. Vi kunde använda rökpusten då marken var våt.

Samhällena var aktiva, drottningarna sågs i alla samhällena, jobbar och lägger ägg. I dag gav vi inget stödfoder. Sist trodde vi att vi fick ta bort pollenramar idag. Men det var lagom i kuporna, bara hos en blev det aktuellt. Bina var lugna och vänliga. Ingen av oss använde skyddsdräkt idag.

Kupa 1. Detta är kupan som ger oss utmaningar. Drottningen vägrar gå till annan låda och lägga, trots att det inte finns plats där hon är. Problemet har kanske varit att nya lådan var av annan storlek. Nu har vi en låda till i samma storlek, LN, att sätta på. HLS som är full av honung, satte vi överst.

I de två LN lådorna varvare vi de 7 yngelramarna med nya, ej uppbyggda ramar.

Kupa 3. Mycket yngel och ägg. Här tog vi bort en pollenram som också var mörk. Den får gå till nersmältning och vaxrening.

Kupa 4. Bra med yngel och ägg. Även honung.

Kupa 6. Det var blandat honung, yngel och pollen på ramarna. Mycket honung. Från denna kupa tog vi honungsramar förra gången till slungning. Samhället verkar ha hittat bra drag att hämta nektar från.

Kupa 8. Ägg, larver, honung och lagom med pollen.

Kupa 11. Ägg, larver och honung. Pollen utspridd på ramarna. Här fick Klas dagens enda stick då han klämde ett bi.

Ingegerd

 

 

7 augusti

Det varma vädret håller i sig. Solen steker på dagen, men luften svalar fort mot kvällen då det nu mörknar vid 9-tiden.

Leif hade tagit emot beställningar på Bifor som idag lämnades ut. Bifor är färdig sockerlösning i 16kg spannar som ges till samhällena som vinterfoder.

Efter att man tar sista honungen kan man behandla samhällena mot varroa i samband med att man sätter till spannarna med Bifor. En metod är att lägga små bitar Wettexduk indränkt med Thymol på översta ramarna.

I dag demonstrerade Birte hur man går till väga. Man kan gå in på thymol.se  för beställning av produkter och redskap, även läsa om tillvägagångssättet.

Genomgången av våra samhällen var inte lika fridfull som förra veckan. Bina i några samhällen blev irriterade när vi störde dom.

 

Kupa 1. Detta samhälle har gett oss mycket huvudbry. Drottningen vägrar lämna ramarna i LN lådan, trots att det inte finns plats att lägga. Hon har en låda till som är HLS, fullt utbyggd. Vårt problem är att det är olika storlekar på lådorna, så man kan inte byta om på ramarna i lådorna.

Idag prövade vi en ny strategi. Vi satte HLS lådan överst (som är tom på ägg och larver), tog bort en ram och satte dit drottning-ramen. Den dippar då ner i LN utrymmet. LN ramen är märkt med X.

Vi höll på länge och hade givande diskussioner, men bina blev efter vart irriterade och aggressiva. Några bistick fick vi.

Kupa 3. Vi såg drottningen och ägg. Gott om plats att lägga. Kupan har blandade ramstorlekar; LN och LS. På de större LS ramarna hade bina inte utnyttjat nedre delen av ramen. Samhället fick en glasburk sockerlösning.

Kupa 4. Paketbina. Lugnt. Gott om stift (nylagda ägg) och larver. Vi såg inte drottningen, men de nylagda äggen visar att hon är där.

Kupa 6. Såg drottningen. Från denna kupa skattade vi en HLS ram förra veckan. Bina hade redan dragit in honung i den nya ramen. Ev bör vi nästa vecka byta ut några pollenramar så det blir plats för yngel.

Kupa 8. Samhället var irriterat och ettrigt. Fick en glasburk sockerlösning.

Kupa 11. Drottning fanns. Det var mycket yngel och även mycket pollen. Ev bör vi nästa vecka ta bort några pollenramar så drottningen får plats med äggläggning. Samhället fick glasburk med sockerlösning.

 

Ingegerd och Britt-Marie

 

 

 

 

24 juli

Vädret är fortsatt onormalt varmt och tort. Vi börjar så smått att stödfodra några samhällen. I dag gjorde vi alkoholtestet med skakburksmetoden för att se om det fans varroa i samhällena. Vi undersökte modersamhällena. Avläggarna är mindre benägna att få varroa. Det visade på bra resultat. Ingen varroa.
Skakburksmetoden innebär att man fyller en skakburk med ca 1 dl bin och häller på alkohol. Vi använde spolarvätska. Burken skakas någon minut. Silen släpper igenom varroa men inte bina. Man kan nu räkna antal varroa på 1 dl bin. Vi hade mycket gott resultat, 0 i utfall. Mer om skakburksmetoden finns bra illustrerat på nätet, även med film.
En av de erfarna biodlarna gav oss rådet att måla flusterbrädena i olika färger. Det gör det lättare för bina att hitta ”sin” kupa.

Kupa 1: Här var drottningen fortsatt i nedersta lådan LN. Där var fullt med pollen, honung och täckt yngel. Vi hade hoppats på förra gången att hon skulle gå upp till HLS lådan som var uppbyggd men tom. Men det såg likadant ut idag. Så vi bytte lådorna med varandra, HLS nederst och LN med drottning överst. Olika teorier diskuterades. Spännande att se utfallet nästa vecka.

Kupa 3. Drottning fanns med 5 ramar yngel. Dom fick en 700grams burk socker lösning (med lecakulor i så bina inte drunknar). Täckbrädan sköts lite till sidan så bina kommer upp och kan ta för sig av fodret.

Kupa 4: Vi startade med att titta i kupa 4 då vi var nyfikna på att se hur det hade gått för våra paketbin, som flyttade in hos oss för två veckor sedan. Några utav föreningens erfarna biodlare tog initiativet till att ta en närmare titt på ramarna. Förra veckan var det yngel på tre ramar och den här veckan hade samhället blivit ännu starkare. Fantastiskt roligt. Det uppstod också en intressant diskussion om hur mycket 50 procentig sockerlösning som skulle tillsättas. Skulle vi vara sparsamma eller ösa på med mat? Så småningom blev det att bina fick en halv spann sockerlösning. Vi kom fram till att vi skulle vara lite sparsamma eftersom målet är att drottningen ska fylla så många ramar som möjligt med yngel så att samhället blir starkt innan invintringen. Öser vi på med för mycket mat så samlar bina i kupan bara en massa honung i ramarna och då får vi inte tillräckligt med bin i kupan. Vilket resulterar i ett svagt samhälle.
Härligt när nya och gamla biodlare möts och vi får de givande diskussionerna runt kuporna.

Kupa 6: Såg drottning. Vi varrotestade. 0 i utfall.

Kupa 8: Såg drottning. Det var gott om yngel. Vi gjorde inte varroatestet då detta är en avläggare. Satte till en burk med sockerlösning.

Kupa 11: Vi såg drottningen. Gjorde varroatestet med gott resultat. 0 nedfall. Där var yngel, pollen och honung. Vi tillsatte er burk med sockerlösning.

Ingegerd och Britt-Marie

 

 

17 juli

Det ovanligt varma och torra vädret fortsätter. Men våra duktiga bin hittar både vatten och mat. Det finns honung att slunga i kuporna, men vi låter dom behålla det än så länge. Spännande var det att se hur det har gått med paketbina. Jodå, duktig drottning har börjat lägga ägg.
Det var också gott om ägg och yngel i de andra samhällena.

Kupa 1. Drottningen var där och vi noterade 7 ramar med yngel och ägg. Samhället har två yngellådor. Drottningen har hållit sig i nedersta lådan, även om det är uppbyggda celler i den översta yngellådan för henne. Hur får man upp henne? Hon har inte mycket plats kvar att lägga på i nedersta.

Kupa 3. En yngellåda med drottning och 6 ramar ägg och yngel.

Kupa 4. Paketbina har nu varit här en vecka och ser ut att trivas. Det var 3 ramar med ägg. Då vi hällde dom i kupan förra veckan fick samhället också ett spann Bifor, dvs. sockerlösning. Denna var redan slut. Dom skulle nu haft ett spann till som fanns i arbetsvagnen. Tyvärr skedde inte det. Klas körde dit efter ett par dagar och satte dit ett spann.

Kupa 6. Detta är ett mycket starkt samhälle som ursprungligen kom från Stig T. Drottningen kommer från Olle. Det var 7 ramar yngel i översta yngellådan och 5 ramar i nedersta. Honung i skattlådan.

Kupa 8. Samhället har en låda med drottning och 6 ramar med ägg och yngel. Som för en vecka sedan.

Kupa 11. Detta är också ett starkt samhälle. Drottningen hade samlat sin äggläggning i 4 ramar intill varandra för en vecka sedan. Det var tätt med ägg och yngel. Alla bina var där i en stor klump. Så då spred vi ut dessa ramar och varvade med tomma.
I dag noterade vi att hon hade börjat lägga i de övriga ramarna. Det såg bra ut. Nu var det ägg och yngel i 7 av dom.
Ingegerd

 

 

10 juli

I dag var det speciellt spännande.

Britt-Marie hade med paketbin som hon har beställt från Monika Larsson, Honungsgården på Bjäre. Fin gåva till bigården. Det var intressant att se på när hon hällde 1,5 kg bin i kupan. En del av dom yrde upp, men var inte aggressiva. Så fort medföljande drottning blev ditsatt i tillsättningsburen, lugnade dom ner sig. Efter några minuter var de alla inne i kupan och gjorde sig hemmastadda.

Det ovanligt varma och soliga vädret fortsätter. Förutom det nya samhället med paketbin i kupa 4, har vi 5 välfungerande samhällen. Drottningar i alla, även ägg, täckt och inte täckt yngel, pollenmat och honung. En kupa hade hel HLS låda klar för slungning. Men vi väntar lite, det kanske blir mer honung att skatta.

I utkanterna av gräsmattan växer det gott om vit sötväppling som har högt nektarvärde och även bra pollenvärde. I den torra jorden och stekande solen där gräsmattan är förtvivlat gul, är sötväpplingen grön och pigg med sina vita blommor. Personalen i växthusen har satt ut tusenvis av plantor i plastkrukor på fältet bredvid. Det ser ut som någon slags fetknopp som blommar på höga stänglar. Dessa har också högt nektarvärde. Bina är gärna där.

Janne satte nytt tak på den gamla containern som hade ett såll till tak. Den är vad vi har för uppbevaring av lådor, stolar, mm. En välgärning.

 

Kupa 1 Här var det mycket honung och pollen i yngelrummet, förutom att 7 av ramarna har öppen och täckt yngel. Diskussion om vi skulle sätta på en LN låda till och flytta upp en del så det blev plats för drottning att lägga ägg. Men vi avvaktar till nästa gång. Det var inte så gott om bin i kupan. Yngelrummet är LN och skattlådan HLS. Ibland är det knepigt när det är olika storlekar.

Kupa 3. 4 ramar med täckt och inte täckt yngel.

Kupa 4 har det nya spännande paketbisamhället som blev till idag.

Kupa 6. 2 skattlådor, där en är klar för slungning. Kupan har 2 yngellådor. Yngel i båda. I den understa fann vi 5 ramar med yngel, av dessa var 4 med öppen yngel.

Kupa 8. 6 ramar med täckt och inte täckt yngel.

Kupa 11 består av en låda. Där var mycket ägg, öppen och täckt yngel på 4 ramar. Dessa satt bredvid varandra och de flesta bina höll till här. Övriga ramar något uppbyggda med endast lite mat och honung. Vi fördelade om ramarna i förhoppning att bina frestat att bygga celler till drottningen och till mer mat och honung.

/Ingegerd

3 juli

Det soliga, torra vädret fortsätter. Men våra bin klarar sig fint. Det börjar bli lite sämre med draget, så dom fick behålla den honungen dom har samlat in. Ännu har vi inte behövt stödfodra. Alla drottningarna arbetar väl. Samhällena är lugna att arbeta med.

Kupa 1. Drottning var på plats. 6 ramar med täckt yngel. Vi såg ägg och lite larver. Det var täckt honung som vi rispade i för att hjälpa dom till maten.

Kupa 3. Drottning fanns i låda 1. I låda 2 var det öppen yngel. 6 ramar med täckt yngel.

Kupa 6. Drottningen var på plats och vi såg öppen yngel.

Kupa 8. Också här var drottning på plats. Vi fann mycket yngel, både täckt och otäckt.

Kupa 11. Här var det både ägg och larver. Det var svårt att få syn på dom då det ibland blänker i cellen pga. fodersaften som arbetsbina lägger till. Det gäller att inte ta fel och tro att det är honung. Mat fanns i pollen och täckt honung. Vi rispade lite i honungen. Vi noterade inte drottningen, men ägg och larver visar att hon är där och jobbar på.

Ingegerd

 

26 juni

Vi har fortfarande mycket varmt väder utan regn. Men bina hittar både vatten och mat. Det utvecklas bra i kuporna, så några samhällen fick fler lådor.

Kupa 1. Vi satte på en HLS utan spärr till yngelrummet då vi tyckte drottningen behövde plats för äggläggning. Allt fanns; ägg, yngel, mat och honung.

Kupa 3. Fin stor drottning som vi märket med årets färg; rött. Såg inga rester efter ditsatt visecell. Ännu inga ägg.

Kupa 6. Fina yngelramar, både täckta och inte. Duktig röd drottning.

Kupa 8. 4 ramar yngel. Rör drottning som jobbar bra.

Kupa 11. Gul drottning på plats. 4 ramar med yngel och ägg.

Ingegerd

 

 

19 juni

Vädret är lite svalare. Regnat har det inte gjort ordentligt på flera veckor. Tort i markerna. Den tidiga och starka blomningen har avtagit. Vi skattade inte samhällena idag.

Innan vi gick igenom kuporna hade vi ett möte med verksamhetsledaren Kerstin Hallenborg från LEADER. Hon föreslog en ansökan om ekonomiskt stöd till en förstudie. Den skulle innebära att ta reda på vad medlemmarna vill ha ett föreningshus till. Hur stort är intresset och vad skall huset användas till. Det kan bli aktuellt att utarbeta en enkät som bygger vidare på den tidigare. Detta kan vi få ekonomisk hjälp med. Även med porto till utskick som inkluderar ett svarsbrev.

Kupa 3. Vi hittade inte den lilla oparade drottningen. Det var heller inte stift eller yngel. Så vi tog 2 viseceller från kupa 6 och satte dit.

Kupa 6. Stor fin rödmärkt drottning. Flera viseceller var på gång som vi tog bort. 2 viseceller satte vi i kupa 3. Det var gott om honung och pollenramar i låda 1 som flyttades upp till låda 2 med spärrgaller emellan. Gav drottningen några ramar med nya vaxkakor. Slungade ramar kan fresta bina att fortsätta med att lägga honung i yngelrummet.

Kupa 8. Här var det många viseceller och mycket täckt yngel. Ingen drottning. Vi tog bort alla visecellerna. Satte dit en insättningsbur med en parad drottning från Olle.

Kupa 11. Den gula drottningen fanns, även ägg och 2 ramar med täckt yngel.
Ingegerd

 

11 Juni

Fortfarande soligt väder. Våra tre samhällen har i dag blivit till 5.

I kupa 1 (avläggare från Ingegerd) märktes drottningen med årets färg, rött. Vi fann täckt yngel och ägg. Hon har plats till fortsatt äggläggning. Där var honung och mat. Då samhället inte är så stort drog vi ner det till 1 låda. Lugnt samhälle. Det blev 4 ramar till slungning.

I kupa 3 (avläggare från Jan) var en oparad drottning, som av naturliga skäl var liten. Vi avvaktade märkning tills hon är parad. Mycket bin och lugnt samhälle.

I kupa 6 (avläggare från Stig T) var det mycket bin på 4 lådor. Vi gjorde avläggare till kupa 8 och kupa 11. Den gulmärkta drottningen fick flytta med till nya kupan 11 (osäker om jag minns rätt kupa). Från Stig fick vi även med en ny parad drottning som sattes i tillsättningsbur i denna kupa 6. I buren stoppades in foderdeg som består av honung och pollen. Då har hon att äta på tills även nya samhället har ätit sig in till henne, även vant sig vid hennes dofter och befriat henne.

I kupa 8 (avläggare från kupa 6) satte vi 2 täckta ramar med yngel, 1 med öppen yngel, 1 med honung. Även en öppen drottningcell, dvs. en visecell som inte är helt färdigtäckt.

I kupa 11 (avläggare från kupa 6) fick gula drottningen följa med. Hon försågs med 4 ramar som hade mycket bin, öppen yngel och täckt yngel, samt 6 vaxade ramar.

/Ingegerd

 

4 juni

Det blev en fin kväll i den nya bigården när föreningen hade sitt sommarmöte. Drygt 40 personer kom och extra roligt var att flera nya eller blivande biodlare hittat hit. Jättetrevligt!

Efter korvgrillning, kaffe med fantastisk rabarberpaj så blev det lotteri med fina skänkta priser. Kvällen fick avslutas med genomgång av de 2 avläggarna. Drottningar i båda men ännu ej äggläggande.

Välkomna nästa tisdag 12 juni.

Fler bilder hittar ni på vår facebooksida!

 

22 maj

För en vecka sedan satte Klas och Ingegerd 6 ramar med täckt yngel, ägg, larver, pollen, honung och även visecell i Coopkupan som har LN storlek.

I dag visade det sig att samhället hade flerdubblats. Samt att det var 6 viseceller. Stor glädje, vårt första försök hade lyckats bra. Då samhället var kraftigt diskuterade vi om vi vågade dela till avläggare. Men kom fram till att inte ta risken, låta dom vara starka.

Som vanligt avslutade vi med diskussioner och fika. Britt-Marie bjöd på super god rabarberkaka med maräng till kaffet.

/Ingegerd