Växter då bi får bestämma

Vi beklagar upplösningen men den finns att ladda ned här och kommer att delas ut på nästa möte.

Här har Allas gjort en intressant artikel.

Bjud bina på blomfest

Antalet bin har minskat drastiskt under senare år. Samtidigt vet vi att pollinering av bin är viktig både för ekosystemet och för vår matproduktion. Genom att odla nektar- och pollenrika växter i våra trädgårdar kan vi hjälpa bina.

Källa:Allas.se