Startsida

Bästa medlemmar

Året börjar runda av sig och vi har invintrat bina i föreningsbigården därmed är de återkommande tisdagsträffarna slut för i år. Vi kan inte göra som bina gå i dvala, nu måste vi bygga vårt efterlängtade föreningshus så att vi kan inleda nästa säsong i nya verksamhetsanpassade lokaler.

Som ni vet är bygglovet klar och utsättningen har blivit utförd av kommunen.

Planeringen för markberedning och hustransport är i full gång. Vi har blivit sponsrade med bärlagrets material ifrån Grustaget i Önnestad. Grunden kommer att göras med överblivna pålningsstolpar som vi fått skänkta. Transporter av grunden har vi löst men tittar fortfarande på frakt av bärlager. På sikt kommer vi att behöva hjälp av elektriker och någon som är ventilationskunnig. I samband med markarbetet kommer vi att bjuda in Er medlemmar för ert deltagande även då huskropparna skall levereras de flesta av oss har väl certifikat för att köra skyffel, kratta och hammare.

Vi håller på att samla information om anslutningspunkter för vatten el och avlopp och snart skall spaden sättas i backen.

Har ni tips och idéer runt vår föreningslokal eller känner att ni vill bistå är det bara att kontakta någon i leader gruppen, de som just nu drar i trådarna med leaderprojektet är Birte, Anders, Mats, Britt-Marie, Ida, Robert, Janne, Roland, Ingemar, Leif och Klas.

Det har redan nu förekommit förberedande arbete på vår tilltänkta tomt såsom grästrimning och borttransport av grenar och träd, detta har vi skött tillsammans med besökarna på tisdagskvällarna. Fortsättning följer ….

Tänk på att hålla er uppdaterade via hemsidan eller facebook.

Det kommer att aviseras om några andra sammankomster under hösten och vintern såsom workshops och i iordningställande av material inför kommande säsong så håll även koll på mailen ifrån föreningen.

Vi kan stolt berätta att Ida och Britt-Mari fått igång en barn- och ungdomsverksamheten i bigården som är välbesökt av barn och ungdomar, de jobbar med bina precis som vi andra i föreningsbigården och de har ett eget samhälle i föreningsbigården som de tar hand om. Mer information om detta finner ni på hemsidan.

Ni har säkert hört talas om att vi har ett samarbete med Barbacka där våra 2 utplacerade kupor skall bli en del av deras verksamhet. Mer om detta kommer att presenteras på hemsidan.

Vi passar redan nu på att informera om att årsmötet kommer troligtvis inte att gå till som det bruka. Styrelsen jobbar på möjligheten att hålla årsmöte med vägledning av SBR och folkhälsomyndigheten och hur detta skall genomföras på ett korrekt sätt. Har ni ämnen eller motioner som ni vill skall behandlas på årsmötet så skicka in dem till oss så snart det är möjligt.

Som ni förstår är alla vanliga mötesdagar inställda p.g.a. det rådande läget. Men information skickas till Er ang. workshops och sammankomster i föreningsbigården.

Ni kan alltid skicka era frågor och funderingar till info@kristianstadsbygdensbf.se